Montage door een vakman

Het monteren van een kas of prieel vergt tijd en soms ook de kennis en ervaring van een vakman. Die vakman treft u bij Royal Well. In de prijslijst treft u montage als optie aangeboden, tegen een vooraf vastgesteld tarief per model kas.

Ervaren vakman

Royal Well werkt met een team van monteurs die goed, snel en secuur uw montageopdracht uitvoeren. Het uitvoeren van de montage gebeurt altijd op basis van een vaste vergoeding die vooraf is besproken. Van u wordt verwacht dat de bouwlocatie voldoet aan bepaalde voorschriften. De montagevoorwaarden kunt u downloaden op onze website.

Fundering

Indien montage wordt uitgevoerd door Royal Well, dient u de optionele fundering van de betreffende kas mee te bestellen. Natuurlijk kunt u ook zelf een fundering produceren, maar hierbij bestaat het risico dat deze onvoldoende geschikt is. Dit levert vertraging in de montage op. Om teleurstelling te voorkomen dient daarom bij het laten monteren van uw kas door Royal Well de bijbehorende fundering aanwezig te zijn.

Montage werkzaamheden

De werkzaamheden die worden uitgevoerd door de monteur hebben betrekking op het opbouwen van de optionele fundering, monteren van het frame en het aanbrengen van een glazen of kunststof afdichting. Het in beton verankeren van de fundering, het monteren of aanbrengen van accessoires is niet standaard bij de montage(prijs) inbegrepen.

Bouwlocatie

Het is belangrijk dat de bouwlocatie voldoet aan verschillende voorwaarden. Zonder een geschikte ondergrond kan de monteur niet aanvangen met zijn werkzaamheden. Zo dient de ondergrond 100% vlak en aangetrild te zijn en eventuele obstakels verwijdert. Denk hierbij aan wortels, stenen, etc. Bij een kas welke is voorzien van een drempelloze deur is het van belang dat de voor- en achtergevel waterpas komt te staan. Beglazing van een maatwerk project gebeurt altijd van buitenaf, daarom is er rondom een vrije ruimte van minimaal 50 centimeter noodzakelijk. Bij een kas welke is voorzien van een drempelloze deur is het van belang dat de voor- en achtergevel waterpas komt te staan.